red heart shaped balloons
| |

Kan vi få et åbent demokrati tilbage, tak?

Inspireret af min søndagslæsning kommer her en artikel om politik og fokus på uenighed frem for konsensus. Kan vi skabe en platform fokuseret på at opnå enighed og finde løsninger?

De fleste medier lever af uenighed, for uenighed skaber kommentarer og trafik. Det fremmer splittelse og radikale holdninger, da der her er størst mulighed for uenighed.

Fokus på uenighed og splid i medier gør det sværere for at skabe samarbejde og løsninger, der lukker huller og rækker hen over midten.

Sociale medier har fokus på uenigheder, da der er flere kommentarer i vrede end i forsøg på enighed. Og vrede kommentarer skaber flere tråde og mere trafik. Det er spiral, der tilgodeser trolling og splid fremfor enighed og løsninger.

Politikere er afhængige af synlighed i medier. Der er mere synlighed i rabiate meninger og uenighed end samarbejde og løsninger, derfor får yderligtgående mere mediefokus. Og så bliver midtsøgende politik væk i mængden. Det er bedre med ultimative holdninger end forsøg på at samling og finde kompromiser.

I USA har vi i de seneste set, hvordan medierne primært bruges til at sprede misinformation og fremme egne interesser, fremfor at informere. Til at skabe splid fremfor sammenhold.

I Danmark ser vi mindre gennemsigtighed og mere lukkethed fra Folketinget, da frygten for skandaler og kritik er større end ønsket om demokrati og medindflydelse.

Taiwan er gået den anden vej – i hvert fald siden optøjer 2014 pga. utilfredshed med en handelsaftale med Beijing. I et forsøg på at skabe sammenhold blev en civil gruppe med fokus på åbenhed via digitalisering inddraget i arbejdet med at finde løsninger. https://www.nytimes.com/2019/10/15/opinion/taiwan-digital-democracy.html

I Taiwan har man brugt platformen https://pol.is/ for at finde løsninger på den disruptive ankomst af Uber og lignende platforme https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-consensus-compromise-uber-taiwan/#evidence

Efterfølgende har man brugt samme debatmodel til at finde løsninger på udfordringer fra AirBnB og internetbaseret alkoholsalg.

Kan vi i DK finde en platform, der på samme måde kan skabe fokus på løsninger fremfor uenigheder? Der giver mere værdi til konsensus end til ultimatummer?

Der kan skabe åbenhed og gennemsigtighed i demokratiet, mindske påvirkning fra rabiate og løse problemer?

Mere om vTaiwan og deres vej mod løsninger:
https://www.technologyreview.com/2018/08/21/240284/the-simple-but-ingenious-system-taiwan-uses-to-crowdsource-its-laws/

https://www.wired.co.uk/article/taiwan-democracy-social-media

https://www.economist.com/open-future/2019/03/22/technology-and-political-will-can-create-better-governance

Similar Posts