Joke for nørder

Den vits er temmelig langhåret; enten forstår man den og så er den morsom – eller også fatter man ikke en skid. Beklager.

< Myren > – someone ping flood this bastard please: 127.0.0.1
< darthv > ok
*** darthv has quit IRC (Ping timeout)

Similar Posts