|

Har du et .dk domæne? Så pas på!

Et domæne navn (f.eks. ellegaard-larsen.dk) kan i nogen tilfælde være en hel del værd. Korte domæner er lettere at huske og for et firma kan det være altafgørende med det rette domænenavn. Men for private kan det også have stor betydning for en sammenhæng mellem navn og email-adresse.

Der har i den senere tid været en del sager, hvor virksomheder er blevet tildelt retten til .dk domæner på trods af, at private brugere faktsik har haft dem (og brugt dem) i mange år.

.DK domæner registreres af og styres af DK-hostmaster. Men da der ind imellem kan opstå tvivlsspørgsmål og tvister om retten til et domænenavn, har man oprettet et nationalt klagenævn der skal træffe afgørelser i disse situationer.

Men nu viser de mangler i lovgivningen sig, som dele af it-branchen har råbt om i mange år. Klagenævnet er nemlig ikke blevet udstyret med de rette værkstøjer til at afgøre tvister mellem private og firmaer.

For det første tildeles firmabrug af et domæne en højere samfundsmæssig værdi end hvad det kan betyde for en privatperson i forhold til identitet og kontaktflader.

For det andet tillægges det meget høj værdi at der har været en hjemmeside med aktivt indhold på domænet, og øvrig brug af domænet til email, ftp og andet “ikke-synlige” funktioner ignoreres stort set.

For det tredje er der i den nuværende lovgivning ikke taget højde for at et stort firma som f.eks. Arla kan smide mange flere penge i juridisk vejledning end hvad en privatperson kan have råd til.

Similar Posts