Virksomheder har åbenbart krav på .dk-domæner

Igen har klagenævnet for dk-domæner afsagt dom til fordel for en virksomhed på bekostning af private interesser. Det er i sagen om klonk.dk blevet bestemt, at det er vigtigere for firmaet K:L:O:N:K at have adgang til dk-domænet, end for den nuværende ejers adgang til sin egen email, ftp-adgang og andet.

De lokale .dk-domæner er under hådrt pres for øjeblikket efter at sagerne om isabells.dk, eof.dk og orango.dk er blevet afgjort med de kommercielle interesser som vindere. Og nu er det så endnu en privat-bruger, der må afgive sit domæne.

Den tidligere ejer af orango.dk har dog valgt ikke at afgive det frivilligt, så han har stævnet firmaet Orango for at få en retslig afgørelse i sagen. Forhåbentlig kan det give nogle andre retningslinier for domæneklagenævnet fremover – men jeg er bange for at afgørelsen går i den anden retning.

De nuværende regler ligger ganske enkelt for meget fokus på kommercielle, og det vil være ødelæggende for den fremtidige brug af internet, hvis ikke der sker en ændring snart.

Similar Posts