Leder: klar tale, please!

Som virksomhedsleder bevæger man sig i en konstant balancegang mellem at være den bestemmende leder og den uddelegerende leder, men det er uhyggeligt vigtigt at dine medarbjedere ved hvilken slags du er og i hvilken retning du og virksomheden bevæger sig!

Som iværksætter/virksomhedsejer er dine medarbejdere en vigtig ingrediens i den cocktail, der i sidste ende skal give dig kapital og vækstmuligheder.

Og de bedste medarbejdere er dem, der er glade for deres arbejde og for arbejdspladsen og som faktisk er stolte over det arbejde de udfører. De føler et personligt ansvar for at kunne udføre deres opgaver på den bedst mulige måde.

Hvad der er den “bedst mulige måde” vil i mange tilfælde blive bestemt af dig som virksomhedsleder. Derfor er det ufatteligt vigtigt at få meldt klart ud på hvilke betingelser dine medarbejdere skal træffe deres beslutninger:

  • hvilke kompetencer/ansvarsområder har de
  • hvad er de overordnede mål
  • hvad er dine forventninger til dem

Kompetencer og ansvar

For den dygtige medarbejder er der ikke noget så dræbende som at blive sat til at lave arbejde uden at kunne træffe selvstændige beslutninger. De har behov for at føle at de har et ansvarsområde, hvor de kan træffe beslutninger på egen hånd og på eget ansvar.

De har naturligvis ikke fuldstændigt frie hænder, da det handler om at træffe de rigtige afgørelser for virksomheden set som en helhed – ikke for den enkelte medarbejders ønsker og eventuelle provisionsmål! Men for at de skal kunne træffe kvalificerede beslutninger, skal du som ejer sørge for at de er klædt ordentlig på, at de kender den retning I bevæger jer i – at de kender de overordnede mål for virksomheden. Hvor meget de skal være med til at sætte dem det er op til dig som virksomhedsejer at vurdere.

Lad dine medarbejdere få et ansvar, lad dem føle sig som en del af en helhed og som medvirkende til at virksomheden blomstrer og udvikler sig.

Overordnede mål
Hvis dine medarbejdere skal være i stand til at træffe selvstændige beslutninger uden at gå på tværs af dine ideer om vækst og værdi – så er du nødt til at delagtiggøre dem!

Lad være med at tro, at du kan klare det hele selv og at dine ideer og mål for virksomheden har det bedst godt gemt af vejen i dine skrivebordsskuffer. Lad dem komme ud og blive vurderet og diskuteret. Sørg for at afstikke rammer for debatten, så der ikke bagefter er nogen der føler at det var rent skuespil. Men lad ordet være frit, tag kommentarerne til efterretning og lad så dine medarbejdere vide, hvad du som ejer har bestemt er den bedste vej for virksomheden.

Stil krav, ha’ forventninger

Sørg for at lade dine medarbejdere vide, hvilke forventninger du har til dem. At kritisere dem for ikke at leve op til forventninger, de ikke var bekendt med – det er tåbeligt og ødelæggende for det gode arbejdsklima.
Stil krav til dem, forvent noget mere – og så skal de nok gøre deres yderste for at gøre dig tilfreds.

Similar Posts