| |

Feministiske netværk – chauvinisme eller kvindekamp?

På den nyligt overståede messe Iværk & Vækst 2010 var der adskillige stande der promoverede professionelle netværk – for kvinder! Jeg følte mig en lille smule provokeret, for er vi så ikke bare hoppet over i den modsatte grøft?

Ingen tvivl om at der i lang tid har eksisteret netværk, hvor kromosomfordelingen helt klart havde en slagside i retning af de mandlige. Og da leverandører eller emner til ansættelse/forfremmelse ofte findes i egne netværk, har disse mandsdominerede kredse sikkert også fremmet en overvægt af mandlige ledere.

Men vi – eller nogen af os i hvert fald – har lært af det, og er nu klar over at det ikke er den optimale situation: Vi skal have BÅDE kvinder og mænd i både leder og mellemleder-laget.

Det er dårligt for enhver forretning af have overvægt af enten mandlige eller kvindelige beslutningstagere, ligesom det også er bedst med balance i alderspredningen.

Noget af det der har været mest positivt ved Amino, har været oplevelsen af at der var væsentlig flere kvindelige debatdeltagere end jeg har været vant til fra andre onlinefora. Det har givet debatten nye facetter og mig en bredere forståelse af mangt og meget.

Så efter at vi nu har været på rette vej, kommer der en modreaktion med netværk UDELUKKENDE for kvinder. Nu skal mændene have kamp til stregen og presses ud i tovene. Men for mig at se er de fuldstændig tåbeligt, når de i stedet for at arbejde for ligestilling og bedre bredde kaster sig ud i en kønspolitisk overfokusering på de kvindelige sider.

Så kære WiB, Morgendagens Heltinder og alle I andre; åbn jer mod de nye tider og luk op for mandlig deltagelse – eller er I simpelthen feminismefascister og kvindechauvinister?

Similar Posts